درباره رادیاتور قرنیزی آرپکس

رادیاتور قرنیزی آرپکس چیست؟

آرپکس یک دانش و تکنولوژی نـوین جهت استفـاده صحیح و بهینـه از انـرژی و فضـا و همچنین تلفیق

 زیبایی وامنیت و در نهـایت فراهـم ساختن آسـایش مصـرف کننده می بــاشـد که گروه فنـی مهندسی

آرپکس با تـوجـه به نیـازهـای روز افزون به ساخت و سـاز و گرمـایـش و بهیـنه سـازی مصـرف سوخت

 اقدام به بررسـی و طراحی  سیستم گرمایشی نـموده وپس ازیک سال تحقیقـات و آزمایشـات بسیار

تـوانـسته است تـوسط مهندسی معکوس تحـولی عـظـیـم در سیـسـتم گرمـایشی  ساخـتـمان ایجـاد نموده

 وانـحصاراین محصـول را کـه مـتـعـلـق بـه کـشـور انـگلستـان مـی بـاشـدرا به دست مهندسـان داخلـی

طراحی و پس از کسب استانداردهای معتبر بین المللی از کشور امریکا و تامین اتصالات مورد نیاز از

کشور تایوان ،گرمایی مهندسی شده را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورد.روش این تکنولوژی حذف

قرنیز ساختمان و جایگزین کردن رادیاتور قرنیزی آرپکس برای گرمایش میباشد که هم از نظر کیفیت

و زیبایی و هم عدم اشغال فضا و اتلاف انرژی در نوع خود نسبت به سایر سیستم ها بی نظیر است

و این توانایی و قابلیت را دارد که آرامش و آسایش را به راحتی فراهم سازد. شرکت آرپکس با تکیه

بر اصل مشتری مداری و تولید اتصالات با بالاترین استانداردهای بین المللی توانسته است علاوه بر

جذب بازارهای داخلی ، توجه و تمرکز شش بازار خارجی را به سمت خود جلب نماید .