درباره رادیاتور قرنیزی آرپکس

رادیاتور قرنیزی آرپکس چیست ؟

آرپکس یک دانش و تکنولوژی نـوین جهت استفـاده صحیح و بهینـه از انـرژی و فضـا و همچنین تلفیق زیبایی وامنیت و در نهـایت فراهـم ساختن آسـایش مصـرف کننده می بــاشـد که گروه فنـی مهندسی

آرپکس با تـوجـه به نیـازهـای روز افزون به ساخت و سـاز و گرمـایـش و بهیـنه سـازی مصـرف سوخت اقدام به بررسـی و طراحی  سیستم گرمایشی نـموده وپس ازیک سال تحقیقـات و آزمایشـات بسیار

تـوانـسته است تـوسط مهندسی معکوس تحـولی عـظـیـم در سیـسـتم گرمـایشی  ساخـتـمان ایجـاد نموده وانـحصاراین محصـول را کـه مـتـعـلـق بـه کـشـور انـگلستـان مـی بـاشـدرا به دست مهندسـان داخلـی

طراحی و پس از کسب استانداردهای معتبر بین المللی از کشور امریکا و تامین اتصالات مورد نیاز از کشور تایوان ،گرمایی مهندسی شده را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورد.روش این تکنولوژی حذف

قرنیز ساختمان و جایگزین کردن رادیاتور قرنیزی آرپکس برای گرمایش میباشد که هم از نظر کیفیت و زیبایی و هم عدم اشغال فضا و اتلاف انرژی در نوع خود نسبت به سایر سیستم ها بی نظیر است

و این توانایی و قابلیت را دارد که آرامش و آسایش را به راحتی فراهم سازد. شرکت آرپکس با تکیه بر اصل مشتری مداری و تولید اتصالات با بالاترین استانداردهای بین المللی توانسته است علاوه بر

جذب بازارهای داخلی ، توجه و تمرکز شش بازار خارجی را به سمت خود جلب نماید .

 

قابلیت های ساختاری رادیاتور قرنیزی آرپکس

سـاختـار اصلـی رادیـاتـور قـرنیزی آرپکس از آلیـاژ خـاصی از آلـومـینیـوم بـوده و دارای خـواص مکانیکی می بـاشد که در سـاخت انـواع وسایل ساختمـانی مورد استفـاده قـرار مـی گیرد. بعد از عـمـلیـات اکستـرود و عملیـات استـرچ و سـایزینـگ، در کـوره اچ  استـحـکام و سـختـی و زیبـایـی رادیـاتـور قـرنیـزی آرپـکس  بـالـا رفتـه و سبب می شود که در اثـر ضربـات احتمـالی نیز مقـاوم شود.بـه عـلت قـرار گـرفـتـن ایـن سیـستـم در جـای قرنیز و اشغـال نکـردن هیچـگـونه فـضـای اضـافی و وجود نداشتن وسیله اضـافی در محیط آزادی عمـل بیشتـری جهت تغییر دکـوراسیـون داخلی و استفـاده از فضـاهـای مـختـلف را بـه وجـود مـی آورد و مـی تـوانـد گـرمـایی بـه صـورت یکنـواخـت و مـهنـدسـی شـده را بـه ارمغـان آورد . استفـاده از ایـن سیـستـم بـه دلیـل بـازدهـی بالا وتوزیع یکنواخت حرارت موجب کاهش مـصرف انرژی به میزان حداقل %۳۰ می گردد .